Adatkezelési tájékoztató

Rendes Bau
Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 6.
cégjegyzékszám: 15-09-082466, adószám: 25123548-2-15

A Rendes Bau Kft. (továbbiakban: társaság)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
természetes személyekkel kötött szerződés mellékleteként

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A „___________________________________________________________________________________________”
(megrendelővel/partnerrel – továbbiakban: érintettel)

________________ napján kötött ________________________________tárgyú szerződés

1. sz. melléklete

A társaság tájékoztatja az érintettet, hogy a Társaság és az érintett között létrejött szerződésben érintettként szerződő fél minőségben megadott személyes adatait a társaság „szerződés teljesítése” jogcímén kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az érintett személyes adatainak címzettjei
a)a társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
b)a társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, valamint
c)a társaság adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek

a)számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelő irodának (cég neve, elérhetősége):

_____________________________________________________________________________________________________

b)postázási és kézbesítési célból a Magyar Postának, illetve a Társaság által megbízott futárszolgálatnak/átvevő pontnak (elérhetőségi adatai: ___________________________________________________________

c)egyéb (cél és elérhetőségi adatok megjelölésével) ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). További információk az adatvédelmi tájékoztatóban olvashatóak, amely Társaság honlapján (https://rendeskft.hu) keresztül megtekinthető, a weblap legalsó sorában az „Adatvédelmi tájékoztató”-ra kattintva.

A személyes adataim „szerződés teljesítése” jogcímen kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem.

Kelt: ______________________________________________, 202____, _______________ hó _____

___________________________________
(az érintett neve és aláírása)

Készült 2 példányban, kapják 1-1 példányban az érintett és a társaság